Rc Maldegem

RC Maldegem district 1620

Reeds vanaf 1995 is Rotaryclub Maldegem een gemotiveerde en actieve partner in het preventie beleid van de gemeente Groot-Maldegem.

Samen met het gemeentebestuur, de jeugddienst, de politie, alle scholen en enkele externe actoren is er langzaam aan een globaal preventieplan gewerkt.

In 2015 is er op voorstel van Schepen Valerie Taeldeman een

“ENGAGEMENTSVERKLARING PREVENTIE MALDEGEM” ondertekend door alle betrokken partijen.

Rotaryclub Maldegem, samen met alle andere partijen, is er in geslaagd een preventieprogramma aan te bieden aan alle scholen en voor alle jongeren van kleuter-lager en middelbaar onderwijs, en dit voor minimum 6 jaar.

                    xxx Ondersteund van 3 tot 18 jaar xxx

Rotaryclub Maldegem wil zijn ervaring graag delen met andere clubs die iets voor de jeugd in hun stad wensen te betekenen.

HISTORIEK :

1995 : Rotary Maldegem sponsort de veiligheidsvlagjes die op de fietsen van alle leerlingen van de lagere scholen worden geplaatst ter gelegenheid van de jaarlijkse fietsencontrole door de politie. Dit is de start van een lange en vruchtbare samenwerking tussen de scholen, politie en Rotary Maldegem.

1999 : De scholen in Maldegem starten MEGA (Mijn Eigen Goede Antwoord).  In de zesde leerjaren van alle schoolgemeenschappen van Maldegem en de deelgemeenten worden lessen gegeven in het kader van het MEGA project. Rotary Maldegem sponsort de MEGA-FUIF ( een alcohols- drugs- en rookvrije fuif) op het einde van het schooljaar.

 

2001: Toenmalig RC Maldegem lid DIRK VAN HERZELE start in het kader van verkeersveiligheid  een FLUO HESJES ACTIE voor de schoolgaande jeugd van het lager onderwijs.

De gebruikte veiligheidsitems werden uitgebreid met rugzakcovers en helmen.

De actie wordt door Rotaryclub Maldegem, de gemeente ( politie) en PATRICK VAN HYFTE (lid RC Maldegem) gesponsord. Na 15 jaar is dit nog steeds succesvol.

 

2004 : Maldegem stapt in SMAK. Die dienst Drugspreventie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aalter, Knesselare en Maldegem. SMAK bestaat als een interlokale vereniging rond drugspreventie en heeft als doelgebied de regio west-Meetjesland. Inhoudelijk wordt SMAK ondersteund door het Lokaal Drugsoverleg en wordt beleidsmatig gestuurd door een Beheerscomité waarin de drie gemeenten vertegenwoordigd zijn.

 

2007 : District Gouverneur 1620 BRUNO MOREL samen met o.a  RC Maldegem lid JOHAN MAERTENS zetten hun schouders onder een preventie project op districtsniveau.

 

2008 :  RC Maldegem is initiatiefnemer bij oprichting van de districtscommisie drugpreventie 1620.

 

2010 : RC Maldegem is nogmaals initiatiefnemer bij de oprichting van de Interdistrict 1620-1630-2170 samenwerking.

 

2012 :  International cooperation 1620-3140 komt tot stand.

RC Maldegem draagt bij in verschillende Grants

 

2013 : Maldegem stapt uit de SMAK drugpreventiedienst wegens niet vlot lopende samenwerking.

 

2013 : RC Maldegem ondersteunt de oprichting van de PROSPECTIVE ROTARIAN ACTION GROUP ” ADDICTION PREVENTION”.

3 PP van de club, Johan Maertens, Paul Smitz en Yvan De Baerdemaecker werken            er intens aan mee en in 2016 wordt de RAG A.P. goed gekeurd door de                          international board van Rotary.

 

2014 : De JEUGDDIENST Maldegem en DE REDEKIEL Maldegem nemen de taken over.

Rotaryclub Maldegem is vragende partij voor een overlegorgaan binnen de gemeente met alle betrokkenen. De jeugddienst neemt de organisatie op zich en nodigt scholen, politie en RC Maldegem uit voor overleg.

 

Met RC Maldegem wordt bekeken om het verouderde MEGA pakket op te frissen en opleiding voor de politiemensen te herzien. (project wordt niet meer gesteund door de federale overheid, waardoor er voor de politiemensen te weinig gefundeerde omkadering is).

In overleg tussen Gemeente, Rotaryclub Maldegem, scholen en De Sleutel wordt een nieuw pakket voorgesteld.

 

LAGER ONDERWIJS.

 

TOPSPEL

 

MIDDELBAAR ONDERWIJS

 

UNPLUGGED voor de 1e graad.

TRIP toneelvoorstelling met bijhorende opleiding en evaluatie voor de 2e graad.

MAAT IN DE SHIT voor de 3e graad .

 

2015:  De samenwerking tussen politie, scholen, jeugddiensten, VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen) en Rotary verlopen constructief. Dit resulteert uiteindelijk, op voorstel van schepen van Jeugd VALERIE TAELDEMAN, in het opstellen van een tekst waarin alle betrokken  partijen beloven de afspraken na te streven.

Rotaryclub Maldegem neemt een deel van de kosten op zich.

 

Deze ENGAGEMENTSVERKLARING PREVENTIE MALDEGEM, die alle partijen voor de komende 6 jaar bindt, wordt ondertekend  in de zomer van 2015 .

 

2015 : Voor leerlingen van het KLEUTER wordt het programma GAT IN DE HAAG gepromoot. Verschillende scholen hebben interesse en willen instappen.

 

Er wordt permanent geëvalueerd, bijgestuurd en 2 x per jaar vergaderd door alle actoren. De gemeente organiseert eveneens LOKAAL DRUGOVERLEG, zomercampagne EFFE UITBLAZEN over veilig uitgaan en alcoholgebruik.

 

2016 : Gemeente Maldegem is er in geslaagd een preventieprogramma op  te stellen voor alle jongeren van kleuter- lager en middelbaar onderwijs in alle scholen. Rotaryclub Maldegem heeft hier intens aan meegewerkt.

 

DE PROGRAMMA’S :

 

  • MEGA
  • Gat in de haag
  • Unplugged
  • Topspel
  • Maat in de shit
  • Effe uitblazen

Informatie over de vermelde programma’s is te vinden op internet.

 

CIJFERS :

*    GAT IN DE HAAG  en  TOPSPEL :  +/- 60 klassen  => een 1000-tal lagere

schoolkinderen (Katholiek Basis Onderwijs )  en +/- 50 kleuters en 200 kinderen

(GOM )

*    UNPLUGGED:  +/- 100 (GOM ) en 120 (1e jaar Maricolen ) + 137 (2e jaar

Maricolen)  leerlingen ( programma voor de 1e graad)

*     TRIP : 30 (GOM) en 127 (Maricolen)                        studenten  4jaarhumaniora             (programma voor de 2e graad)

*     GETUIGEN : voor het 6e jaar van de humaniora wordt gevolgd door 50 (GOM)

en 100 studenten (Maricolen)  (programma voor de 3e graad humaniora).

 

Totaal worden  MEER DAN 2000 jongeren  bereikt met alle

     preventieprogramma‘s in de gemeente Maldegem.

Dit door samenwerking scholen + gemeente + RC Maldegem.

2017:  een film wordt opgenomen en geredigeerd voor Topspel, Gat in de haag